Poslednje vijesti

Sep. 23, 2019

Potpisan ugovor o realizaciji programa "Osposobljavanje za samostalan rad"

20.09.2019. godine u Podgorici g-din Dragan Bubanja i g-din Suljo Mustafić potpisali su ugovor o realizaciji programa "Osposobljavanje za samostalan rad" koji realizuju D.O.O. "Bilans Biro" kao izvođač programa i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kao donator. Kroz realizaciju navedenog programa "Bilans Biro" će zaposliti 3 lica sa evidencije ZZZCG u trajanju od 6 mjeseci i obučiti ih za samostalan rad na konkretnom radnom mjestu. Biće zaposlena dva ekonomska tehničara i jedan elektrotehničar. Ukoliko polaznici ispune očekivanja i pokažu visok nivo odgovornosti i radne sposobnosti biće im produženi ugovori o radu i nakon realizacije ovog programa. ZZZCG će finansirati novčana sredstva za zarade polaznika u bruto iznosu.

Jul. 9, 2019

Podsjećanje za minimalnu zaradu

Podsjećamo da je Vlada Crne Gore donijela Odluku o utvrđivanju minimalne zarade u Crnoj Gori na polugodišnjem nivou u iznosu 222,00 €. Data odluka je objavljena u "Službenom listu Crne Gore" br. 033/19 od 14.06.2019. godine, a primjenjuje se od 01.07.2019. godine. Zbog nedoumica koje su se pojavile u praksi, a vezano za pitanje da li se ova odluka odnosi na zarade iz ranijeg perioda koje nijesu isplaćene do 01.07.2019. godine ili se isključivo odnosi na zarade od jula mjeseca 2019. godine mišljenja smo da se navedena Odluka Vlade Crne Gore odnosi na isplate zarade od počevši od jula mjeseca 2019. godine. U našem pravnom sistemu važi pravilo da Zakon i podzakonski akti nemaju retroaktivnu primjenu, tako da na osnovu ovog pravila nema govora da ova Odluka važi za zaostale neto zarade koje su isplaćene 01.07.2019. godine i nakon ovog datuma. Minimalni koeficijent za obračun neto zarade u iznosu 222.00 € iznosi 2,99. Bruto zarada na ovaj koeficijent iznosi 332,10 €.

Jun. 4, 2019

Poslovna saradnja sa Webfox-om

Veliko nam je zadovoljstvo da smo uspostavili poslovnu saradnju sa WEBFOX (www.webfox.me) Webfox je agencija specijalizovana za web dizajn, digitalni marketing i brendiranje, sa timom internacionalnih i domaćih stručnjaka koji pomažu kompanijama da podignu rejting, ostvare što bolje rezultate i podignu online prisustvo na najviši nivo. Zahvaljujući našem partneru naši klijenti će imati odličnu mogućnost da svoje poslovanje unaprijede i da budu zapaženi na internetu i na društvenim mrežama. Za više informacija možete kontaktirati nas ili našeg partnera.

Dec. 31, 2018

Novogodišnja čestitka

Svim našim klijentima i posjetiocima našeg sajta želimo srećne nastupajuće Novogodišnje i Božićne praznike. Želimo da uz dobro zdravlje Vas i Vaših najbližih ostvarite mnogo uspjeha na ličnom i poslovnom planu. Srdačno, Vaša računovodstvena agencija "Bilans Biro"

Dec. 25, 2018

Podsjećanje za isplatu decembarske zarade

Podsjećamo poreske obveznike Poreza na dobit pravnih lica, da obaveze koje imaju po osnovu ličnih primanja - zarada izmire do kraja ove godine, kako bi se troškovi ličnih primanja "priznali" kao rashod tekućeg perioda. Dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, konkretno u članu 11a propisano je da se troškovi zarada i ostali troškovi vezani za radni odnos priznaju za trošak u periodu kom je izvršena isplata istih.

Dec. 25, 2018

Podsjećanje za "paušalce"

Podsjećamo poreske obveznike koji porez plaćaju paušalno, da je krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za paušalno oporezivanje (obrazac ZPO) datum 31.12.2018. godine. U zahtjevu se upisuje ostvareni promet za ovu godinu, na osnovu čega Poreska uprava donosi rješenje o paušalnom plaćanju poreza.

Sep. 24, 2018

Novi servis na portalu Poreske uprave

Poreski obveznici od 19.09.2018. godine imaju mogućnost pregledanja podataka u Centralnom registru poreskih obveznika i osiguranika (CROO) elektronskim putem.

Nova funkcionalnost omogućava poreskim obveznicima pregledanje osnovnih registracionih podataka, podaka o zaposlenim licima, kao i objektima prijavljenim za obavljanje djelatnosti.

Pregled podataka vrši se u sekciji IOPPD, odlaskom na opciju '' Pregled podataka u CROO''.

Treba napomenuti da, za razliku od pregleda Registra pravnih lica i Registra PDV obveznika i pregleda finansijskih iskaza koji na portalu Poreske uprave može izvršiti svako zainteresovano lice u skladu sa zakonskim odrdbama koji regulišu ovu oblast, pregled podataka u CROO može vršiti samo ovlašćeno lice poreskog obveznika čijim podacima se pristupa koje je i imalac digitalnog certifikata.

May. 11, 2018

Potpisan je novi ugovor o radu sa kolegom Zoranom

Danas je potpisan novi ugovor o radu sa kolegom Zoranom Veličkovićem, polaznikom projekta "Radna i socijalna integracija OSI". Zoran je pokazao visok nivo interesovanja i profesionalnosti, tako da je sardanja nastavljena na obostrano zadovoljstvo.

Mar. 29, 2018

ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PRODUŽEN DO 15. APRILA 2018. GODINE

Poreska uprava je objavila na svom sajtu da je rok za podnošenje kompleta završnih računa produžen do 15.04.2018. godine.

Na inicijativu računovodstvenih asocijacija u Crnoj Gori, a u nastojanju Poreske uprave da proaktivnim pristupom poreske obveznike podstakne na dobrovoljno izmirivanje poreskih obaveza, obavještavamo poreske obveznike da će se blagovremeno podnijetim prijavama poreza na dobit i finansijskim iskazima smatrati prijave podnijete do 15. aprila 2018. godine.

Treba napomenuti da je rok za blagovremenu uplatu poreza na dobit pravnih lica je 31. mart 2018. godine, te će samo obveznici koji u ovom roku izvrše uplatu poreza moći da ostvare pravo na umanjenje poreske obaveze od 6%, u skladu sa članom 32a Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Imajući u vidu da je zadnji dan roka za blagovremenu uplatu obaveze, 31. mart 2018. godine, neradni dan - subota, to će se u skladu sa članom 89 Zakona o upravnom postupku blagovremenim uplatama smatrati uplate izvršene zaključno sa prvim narednim radnim danom, odnosno 2. aprilom 2018. godine.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE”

Poslednje vijesti

Mar. 29, 2018

ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PRODUŽEN DO 15. APRILA 2018. GODINE

Poreska uprava je objavila na svom sajtu da je rok za podnošenje kompleta završnih računa produžen do 15.04.2018. godine.

Na inicijativu računovodstvenih asocijacija u Crnoj Gori, a u nastojanju Poreske uprave da proaktivnim pristupom poreske obveznike podstakne na dobrovoljno izmirivanje poreskih obaveza, obavještavamo poreske obveznike da će se blagovremeno podnijetim prijavama poreza na dobit i finansijskim iskazima smatrati prijave podnijete do 15. aprila 2018. godine.

Treba napomenuti da je rok za blagovremenu uplatu poreza na dobit pravnih lica je 31. mart 2018. godine, te će samo obveznici koji u ovom roku izvrše uplatu poreza moći da ostvare pravo na umanjenje poreske obaveze od 6%, u skladu sa članom 32a Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Imajući u vidu da je zadnji dan roka za blagovremenu uplatu obaveze, 31. mart 2018. godine, neradni dan - subota, to će se u skladu sa članom 89 Zakona o upravnom postupku blagovremenim uplatama smatrati uplate izvršene zaključno sa prvim narednim radnim danom, odnosno 2. aprilom 2018. godine.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE”

Jan. 29, 2018

Najnovije aktuelnosti koje je objavio IRRCG svojim članovima

Aktuelnosti izmijenjenih propisa koje je objavio IRRCG svojim članovima. Izvorni tekst prenosimo u cjelosti:
Prosječna mjesečna zarada za 2017. godinu iznosi 765 euraZavod za statistiku Crne Gore je objavio podatak o prosječnoj bruto zaradi za 2017. godinu, saopštenjem broj 10 od 26.01.2018. godine. Prosječna mjesečna zarada za 2017. godinu iznosi 765 eura, u bruto iznosu.U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, porez na dohodak fizičkih lica na lična primanja plaća se po stopi od 9%, i po 11 % na lična primanja koja su iznad iznosa prosječne mjesečne zarade ostvarene u Crnoj Gori u prethodnoj godini. Dakle, umjesto 751 eura (koja je bila granična veličina do kraja 2017. godine), u 2018. godini, porez na dohodak fizičkih lica po stopi od 11% plaća se na lična primanja iznad iznosa od 765 eura, u bruto iznosu.Kako pojedini poslodavci ugovaraju zarade u neto iznosu, u nastavku su formule za preračun neto zarade u bruto:Preračun za neto u iznosu do 512,55

B = Nx 1,492537313

Preračun za neto u iznosu od 512,56 i više

B = 765+(N-512,55)x 1,538461538

Izmijenjena je i osnovica za plaćanje obračun posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetomObjavljivanjem podatka o prosječnoj mjesečnoj zaradi za prethodnu godinu mijenja se i osnovica za obračun posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Sl. list Crne Gore", br. 49/08, 73/10 i 39/11). Naime, prosječna mjesečna zarada za prethodnu, 2017. godinu, osnovica je za obračun posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji se plaća prilikom isplate zarada u 2018. godini.U prethodnom naslovu je navedeno da je saopštenjem broj 10 od 26.01.2017. godine, Zavod za statistiku Crne Gore objavio podatak o prosječnoj mjesečnoj zaradi u 2017. godini, koja iznosi 765 eura.U vezi sa plaćanjem posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u nastavku dajemo više detalja:1. Poslodavac koji ima obavezu da zaposli lice sa invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Sl. list Crne Gore", br. 49/08, 73/10 i 39/11), a nema zapošljenih lica sa invaliditetom, plaća posebni doprinos u visini od 20% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja prethodi plaćanju doprinosa, što iznos 153 eura za svako lice koje nije zaposlio.Podsjećamo da poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, dok poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih treba da ima najmanje 5% lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.Primjer: poslodavac koji ima 60 radnika dužan je da zaposli tri lica sa invaliditetom (60 x 5%). Poslodavac nema zaposlenih lica sa invaliditetom, te u ovom slučaju plaća poseban doprinos u iznosu od 459 eura (765x20/100x3).2. Poslodavac koji ima od 10 do 20 zaposlenih plaća posebni doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom u iznosu od 5% od prosječne mjesečne zarade u prethodnoj godini, što iznosi 38,25 eura. Ukoliko ima zaposlenih lica sa invaliditetom, poslodavac ne plaća ovaj doprinos.3. Podsjećamo da poslodavac koji ima do 10 zaposlenih nije dužan da plaća posebni doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Dec. 25, 2017

Podsjećanje vezano za povećanje opšte stope PDV-a

Podsjećamo da će od 01.01.2018. godine opšta stopa PDV-a biti povećana za 2% shodno odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost koji je izmijenjen i dopunjen u julu 2017. godine. Svi poreski obveznici koji imaju poresku registar kasu dužni su da na kraju dana 31.12.2017. povećaju stopu sa 19% na 21%. Ovu radnju je moguće izvršiti i dana 01.01.2018. godine prije početka rada.
Shodno odredbi člana 56. Pravilnika o primjeni PDV-a preračunata stopa na opštu stopu iznosi 17,35%

(preračunata stopa)
(1) Kada se iz naknade u koju je sadržan PDV po stopi od 21%, odnosno 7% mora izračunati iznos PDV, primjenjuje se preračunata stopa.
(2) Preračunata stopa za opštu stopu izračunava se na sljedeći način:
Preračuna- propisana stopa PDV x 100 21 x 100 2100
ta stopa = ------------- = ----------- = ------ = 17,35
100 + propisana stopa PDV 21+100 121
(3) Preračunata stopa za sniženu stopu izračunava se na sledeći način:
propisana stopa PDV x 100 7 x 100 700
prerač. stopa = -------------------------- = --------- = ----- = 6,54
100 + propisana stopa PDV 7 + 100 107

Dec. 12, 2017

Uručene potvrde polaznicima obuke

Dana 11.12.2017. godine uspješno je završena obuka za računovodstvenog tehničara u sklopu projekta "Radna i socijalna integracija OSI". Tom prilikom je organizovano svečano uručivanje potvrda polaznicima u prostorijama nosioca projekta Udruženje multiple skleroze Bijelo Polje. Potvrde je polaznicima uručio izvršni direktor Dragan Bubanja.

Nov. 9, 2017

III sajam zapošljavanja OSI

Računovodstvena agencija "Bilans Biro" je učestvovala na trećem sajmu zapošljavanja OSI koji je organizovao PU "Durmitor" u saradnji sa ZZZCG. Ponosni smo na činjenicu da smo jedna od 3 firme koje su još 2015. godine potpisali memorandum o saradnji sa osobama sa invaliditetom. Na današnjem sajmu učesnici su se mogli bliže informisati o našim aktivnostima.

Nov. 3, 2017

Akcijska ponuda za novoosnovane firme

D.O.O. "Bilans Biro" svojim novim klijentima koje registrujemo nudi povoljnost vođenje poslovnih knjiga za prvi mjesec poslovanja gratis. Iskoristite ovu akcijsku pogodnost do 31.12.2017. godine.

Nov. 1, 2017

Projekat "Radna i socijalna integracija OSI"

U sklopu projekta "Radna i socijalna integracija OSI" 6 lica sa invaliditetom se obučava za računovodstvene poslove u našoj agenciji. Sa zadovoljstvom konstatujemo da obuka teče planiranom dinamikom, i da u polaznici pokazali visok stepen odgovornosti. Obuka će trajati do 11.12.2017. godine.

III sajam zapošljavanja OSI

III sajam zapošljavanja OSI